A o dom ďalej

14. října 2008 v 17:28
Pretože je to nutnosť.
Pretože to tu pozná.
Pretože potrebujem súkromie.

Iné miesto, iný domov, tam budem.